| |
baner

Te rejat

Takim me komunitetin e Biznesit dhe Drejtoreshën e subjekteve VIP te Tatimet

Më 12 Tetor 2017, Dhoma e Tregtisë organizoi një takim me anëtarët e bordit, Shoqata e Gruas dhe Shoqata e Ricikluesve (njëkohësisht dhe anëtarë të NBF) dhe anëtarët e kësaj dhome për të diskutuar me Drejtoreshën e subjekteve VIP pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.
Në këtë takim ishte e ftuar dhe Esmeralda Ballesha, Njësia Koordinuese e NBF.
Gjatë diskutimit Drejtoresha e  Tatimpaguesve të Mëdhenj, Enkelejda Pipa deklaroi se ne planin e ri te punës së Tatimeve është të ketë një reduktim të vizitave në terren ku do të ulet nga 30 në 25% në krahasim më ato që do të bëhen nga zyra dhe do të vihet një forkus i lartë në komunikimin dhe informimin e biznesit, ku një rëndësi të posaçme do të ketë dhe realizimi i një testi performance për inspektorët tatimore të drejtorisë vip.
Në diskutim biznese pjesëmarrëse mbështetën nismën për uljen e pragut të TVSH pasi kjo do të ndikonte uljen e informalitetit, por ende nuk është e qartë nëse qeveria do të vendos nëse kjo fashë do të ulet në 2 milion.
CU gjatë diskutimit të saj mëshoi në disa pika të cilat janë dhe rekomandime të NBA:
1.      Vizitat e inspektorëve tatimorë duhet te jene 100% të bazuara në analizën e riskut dhe të ulen sa më shumë vizitat ne terren, kjo nismë duhet të jetë njësoj për të gjithë rrethet;
2.      Të organizohen takime rajonale të vazhdueshme ku të informohet biznesi për ndryshimet proceduriale dhe legjislative.
3.      Në lidhje me kapacitetin etik dhe profesional të inspektorëve, siç u permend dhe nga drejtoresha Pipa, duhet që të vendoset një vlerësim performance, por ai duhet të përfshijë të gjithë inspektorët, kjo do të bëjë të mundur qe trajnimi i inspektorëve të jetë efektiv në rritjen e tyre profesionale dhe etike

Takimi i Njësisë Koordinuese me Ministren e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes dhe Shoqatën e Gruas

Më 11 Tetor 2017, Shoqata e Gruas dhe disa nga anëtaret e bordit të kësaj shoqate ftuan Njësinë Koordinuese të NBF të ishte prezente në takimin që u organizua me Ministren e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes dhe Shoqatën e Gruas. Gjatë takimit u diskutua në  përgjithesi për problematikat që ka biznesi dhe në veçanti ai i sipërmarrjes femërore.
Znj. Ballesha pati mundësi të prezantojë shkurtimisht Forumin dhe punën e fundit të NBA, ku një kopje e saj iu la Ministres.
Ministrja ftoi CU të organizojnë një takim të posaçem ku të diskutohen më gjerë propozimet e NBF, për ti pasur më pas si argumente të kërkesave të komunitetit të biznesit në takimet me Qeverinë.

Intervista e Esmeralda Ballesha me ORA NEWS – Para dhe Pasuri

Më 11 Tetor, 2017 Esmeralda Ballesha, Njësia Koordinuese (CU) e Forumit Kombëtar të Biznesit (NBF) ishte ftuar në një program të Ora Neës të titulluar “Para dhe Pasuri”. Gjatë diskutimit u fol në përgjithësi për problemet që ka bujqesia dhe faktit qe Qeveria tanimë me Turizmin e ka vendosur ne 2 sektorët me prioritar. Përveç incentivave dhe ndihmesës që Qeveria duhet të japi në këtë sektor CU përmendi që qeveria duhet të ndikojë dhe në nivelin taksues ku nga Forumi është rekomanduar që TVSH e Bujqësisë të jetë 10%, kjo dhe në bazë të studimit të bërë i cili bazohet dhe në direktivat Europiane. Gazetarja e emisionit uroi që të kishim në këtë nismë të njëjtin sukses të patur me TVSH e Turizmit.

Gjithashtu Znj. Esmeralda përmendi që meqënëse Qeveria po diskuton uljen e pragut të TVSH sërisht Forumi ka argumentuar se përse pragu i TVSH do të duhet të jetë 2 milion për këtë arsye Forumi i ka rinis Ministrit të Financave dhe Ekonomisë NBA ku janë të gjitha rekomandimet për problemet kryesore të biznesit.

Diçka pozitive ka ndodhur se fundmi ku duket se dialogu publik privat është me efektiv dhe Njësia Koordinuese përmendi faktin që forumi ka qenë i ftuar së fundmi dhe në kuvend tek Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.

Linku https://ëëë.youtube.com/ëatch?time_continue=1202&v=LSiUL9rpOKë


Pjesëmarrja e Zj. Ballesha në takimin e KI

Në 5 Tetor, 2017 znj. Esmeralda Ballesha, Njësia Kordinuese e NBF ishte e ftuar në takimin e punës të Këshillit të Investimeve në të cilin bëhej konsultimi mbi gjetjet paraprake të anketimit “Mbi disa Aspekte të Klimës së Investimeve”. Çështjet në diskutim në këtë takim kishin lidhje me Kontrollin Tatimor, Rimbursimin e TVSH, Marrëdhëniet me Administratën Tatimore dhe Informalitin. Të dhënat në diskutim ishin marrë nga Këshilli i Investimeve përmes një anketimi online të bizneseve.
Gjatë fjalimit të saj, znj. Ballesha përgëzoi punën e bërë nga KI jo vetëm në përmbushjen e misionit të këtij këshilli në dialogimin me komunitetin e biznesit por dhe të vënies në zbatim të rekomandimit të NBF në NBA  ku Këshilli i invesimeve jo vetëm ka zbritur në rajonet e shqipërisë për të takuar aktorët rajonalë por ata janë bërë dhe pjesë e mbledhjes ku prezent ishte dhe Kryetari i Dhomës së Durrësit.
Në vijimesi të diskutimit znj. Ballesha mbështeti disa nga gjetjet e anketës të cilat mbështesnin ato të nxjerra dhe nga NBA në fillim të këtij viti (inspektimi në bazë të riskut, rritja e transparencës dhe informimi nga ana e administratës tatimore, sjellja dhe profesionalizmi i inspektorëve, aksionet e informalitetit, etj)

https://www.investment.com.al/sq/sekretariati-i-keshillit-te-investimeve-diskuton-gjetjet-paraprake-te-anketimit-me-bizneset/

https://www.investment.com.al/sq/sekretariati-konsulton-me-perfaqesues-te-bashkise-se-durresit-dhe-bashkise-se-korces-si-edhe-me-perfaqesues-te-biznesit-vendas-problematikat-e-ecurise-se-portalit-te-lejeve-dhe-inspektimeve/

Pjesëmarrje e Esmeralda Ballesha tek Kuvendi i Shqipërisë

Më 4 Tetor, 2017 Esmeralda Ballesha, Njësia Koordinuese (CU) e Forumit Kombëtar të Biznesit (NBF) ishte ftuar në seancën dëgjimore të organizuar nga Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin pranë Kuvendit të Shqipërisë. Ftesa nga Kryetari i këtij komisioni ka ardhur dhe si vijimësi i prezantimit të NBA dërguar tek komisionet e Kuvendit pak ditë më parë. Pjesë e kësaj mbledhjeje ishin anëtarët e këtij komisioni, dhomat e tregtisë dhe disa nga organizatat kryesore në vend, NBF dhe mediat.
Në këtë seancë u diskutua në lidhje me nevojën e hartimit të një projektligji të ri për dhomat e tregtisë, presidenti dekretoi disa ditë më pare rishqyrtimin e këtij ligji pasi konsiderohej në kundërshtim me Kushtetuteën e Shqipërisë.
Në këtë seancë CU mbajti pozicionin e dëgjueses për sa kohë Forumi nuk ka dalë me një pozicionim në lidhje me këtë çështje.

Foto Gallery

Zona e anëtarëve

Vizitor ne faqe

1457 Views

Merr te rejat

Të gjitha të drejtat e rezervuara @National Business Forum