| |
baner

Te rejat

Intervista e Esmeralda Ballesha me SCAN TV

Më 8 Shtator, 2017 Esmeralda Ballesha, Njësia Koordinuese (CU) e Forumit Kombëtar të Biznesit (NBF) ishte ftuar në një program të Scan TV të titulluar “Për të Fol”. Në këtë bashkëbisedim u preken çështje të larmishme si klima e përgjithshme e biznesit, dialogu publik-privat, pritshmëritë për qeverinë e re, informalitetin, inspektimet tatimore si dhe advokimi dhe monitorimi i NBF-së me institucionet publike për sa i përket rekomandimeve të Axhendës Kombëtare të Biznesesit (NBA).
Zj. Ballesha shprehet se dialogu publik privat ishte një nga premtimet kryesore të qeverisë së kaluar, por me përjashtim te Këshillit të Investimeve, të tjerat si Këshilli Tatimor dhe KEK nuk kanë qenë efektive.
Ajo shton se këto platforma kanë dështuar pasi mungon një strategji efektive dhe afatgjatë. Sipas zj. Ballesha duhet të ekzistojnë tavolina  të rrumbullakëta dhe jo vetëm dëgjesa, sidomos për biznesin të cilët kanë nevojë për konsultim. Ajo merr si shembull luftën kundër infornaliteti, që do të ishte më efektive nëse biznesi më parë do ishte informuar dhe konsultuar dhe jo vetëm ndëshkuar.
Lidhur me nismën e fundit të qeverisë për krijimin e një Ministrie për Sipërmarrjen, zj. Ballesha shprehet se është një nismë pozitive, po nuk është alternativa më e mirë pasi sipas saj duhen forcuar, konsoliduar dhe respektuar institucionet e krijuara te cilat i shërbejnë dialogut efektiv publik privat.
CU shprehet e shqetësuar për sa i përket ndryshimeve dhe rotacioneve të shumta që priten të ndodhin në administratën shtetërore. Kjo gjë sipas saj do të ketë ndikim në advokimin dhe monitorimin e institucioneve publike në lidhje me rekomandimeve të NBA.
Linku: https://www.youtube.com/watch?v=0G_06G31xMk&list=PL3YL6-Otf2D9iN3-1ITkZIP7FuQSPF7Na&index=9


Artikulli i Dr. Preçi për Monitor.al

Më 8 Shtator, 2017 Dr. Zef, Preçi, Drejtori Ekzekutiv i Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike (ACER) dhe anëtar i NBF, shkroi një artikull në gazetën e mirënjohur Monitor. Në këtë artikull trajtohet nisma e fundit të qeverisë shqiptare në lidhje me reformën në administratën publike dhe më konkretisht për bashkimin e tatimeve me doganat dhe ndikimin që kjo gjë do të ketë në klimën e biznesit.

Z. Preçi shprehet se qeveria duhet ë zbardhë për publikun analizën që ka kryer për mosfunksionimin si duhet të institucioneve të saj, të vlerësojë impaktin që do ketë kjo nismë si dhe të bëjë përgatitjen e nevojshme për të tejkaluar vështirësitë. Sipas tij, bashkimi i dy institucioneve te tatimeve dhe doganave i shërben në të vërtetë rritjes së performancës fiskale dhe mund të kontribuojë në terma realë në reduktimin e evazionit dhe në ndërtimin e një institucioni të mirë fokusuar në vjeljen e të ardhurave buxhetore, por edhe në ndërtimin e një dialogu konstruktiv me komunitetin e biznesit, në kryerjen e analizave financiare mbi bazën e evidencës mbi zhvillimet në biznese të kategorive të ndryshme dhe ofrimin mbi këtë bazë të argumenteve për politikat fiskale që mund të ndiqen në të ardhmen, për rritjen e kapaciteteve teknike të stafit përkatës.

Link: http://www.monitor.al/reforma-ne-institucione-pa-analize-dhe-objektiva-rrezikon-perseritjen-e-gabimeve-2/

Esmeralda Ballesha dhe Gjergj Gjika të ftuar në emisionin “Përballje”

Më 7 Shtator, 2017 Znj. Esmeralda Ballesha, Njesia Koordinuese e Forumit Kombëtar të Biznesit (NBF) së bashku me z. Gjergj Gjika, Kryetar i Dhomës së Fasonistëve dhe anëtar i NBF ishin të ftuar në një programin televiziv të SCAN TV titulluar  “Përballje”.

Znj. Ballesha deklaroi se riorganizimi i ministrive dhe i agjencive përkatëse do të ofrojë një qasje të ndryshme të inspektorëve ndaj biznesit. Ajo gjithashtu shtoi se dialogu publik-privat mbetet problemi kryesor i biznesit dhe shpreson se me krijimin e Ministrisë së Sipërmarrjes, të cilin ajo e konsideron si një hap pozitiv nga qeveria, të ketë përmirësime në këtë aspekt. Z. Gjergj Gjika, deklaroi se biznesi është në pritje të një klime më të mirë biznesi si dhe një qasje më pro-biznes. Ai shtoi se informaliteti vazhdon të mbetet në nivele mjaft të larta pavarësisht aksioneve të ndërmarra në periudha të caktuara. 
Link: https://m.youtube.com/watch?v=BRfHdZc7cQ8


Takim me Roland Hysa, ish President dhe tashmë anëtarë i bordit të Shoqatës Tregu Agro-Ushqimor “Dinamo”

Më 16 Gusht, 2017 Esmeralda Ballesha, Njësia Koordinuese e Forumit Kombëtar të Biznesit (NBF) dhe Dr. Zef Preçi, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike dhe anëtar i NBF, zhvilloi një takim me Z. Roland Hysa ish President dhe tashmë anëtarë i bordit të Shoqatës Tregu Agro-Ushqimor “Dinamo”. Në këtë takim Zj. Ballesha prezantoi punën e zhvilluar nga NBF deri më tani në lidhje me fuqizimin dhe rritjen e zërit të komunitetit të biznesit dhe veçanërisht për rekomandimet e sugjeruara nga Axhenda Kombëtare e Biznesit (NBA).

Takim me Kosta Barjaba, Këshilltar i Platformës Ekonomike të Partisë Socialiste

Më 15 Gusht, 2017 Esmeralda Ballesha, Njësia Koordinuese e Forumit Kombëtar të Biznesit (NBF) dhe z. Zef Preçi, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike (ACER) gjithashtu dhe anëtarë i NBF, zhvilloi një takim me Z. Kosta Barjaba, Këshilltar i Platformës Ekonomike të Partisë Socialiste. Në këtë takim Zj. Ballesha prezantoi punën e zhvilluar nga NBF deri më tani në lidhje me fuqizimin dhe rritjen e zërit të komunitetit të biznesit, si dhe kontributin e dhënë për dialogun publik-privat, gjithashtu tregoi disa nga rekomandimet e trajtuara tek Axhenda Kombëtare e Biznesit (NBA). Z. Bajraba i pëlqeu rekomandimet e NBA, veçanërisht ato lidhur me informalitetin dhe dialogun publik privat dhe kërkoi kohë që t’i lexonte me kujdes Gjithashtu, premtoi se do të kontaktonte personat e duhur në mënyrë që të kishin disa impakte pozitive për rekomandimet e NBA. 

Foto Gallery

Zona e anëtarëve

Vizitor ne faqe

770 Views

Merr te rejat

Të gjitha të drejtat e rezervuara @National Business Forum