| |
baner

Te rejat

Takimi me Departamentin e Administratës Publike (DAP)

Më datë 8 Janar 2018, Esmeralda Ballesha, Njesia Koordinuese e Forumit Kombëtar të Biznesit (NBF),së bashku me Doni Sopoti nga Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike realizuan një takim me një specialist pranë DAP për të diskutuar në lidhje me rekrutimin e punonjësve të administratës tatimore (A.F.1).


Gjatë këtij takimi, Koordinatorja e NBF prezantoi disa nga materialet e printuara të prodhuara që janë përdorur për ti ardhur në ndihmë biznesit si dhe i prezantoi Axhendën Kombëtare të Biznesit (NBA) dhe ngriti në veçanti problematikën e ngritur nga komuniteti i biznesit por i ardhur dhe nga institucionet publike për rekrutimin në veçanti në rastin e administratës tatimore të personave me kualifikimin e papërshtatshem për këto pozicione.

Nga DAP u vu në dispozicion Vendimi nr. 243, date 18.3.2015 "Për pranimin, levizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive" me anë të së cilit rekrutoheshin aplikantet në pozicionin e shërbimit civil dhe i njëjti vendim zbatohej dhe në rastin e rekrutimit të administratës tatimore.

Takim me Përfaqësues të Institucioneve Publike

Më datë 27 Dhjetor 2017, Esmeralda Ballesha, Njësia Koordinuese e Forumit Kombëtar të Biznesit (NBF),së bashku me Zef Preci (ACER dhe anëtar i NBF), Bardhyl Balteza (ARA dhe anëtar i NBF), Vullnet Haka (ACA dhe anëtar i NBF), përfaqësues PBWA, aktorët kryesorë në fushën e sipërmarrjes në Shqipëri dhe përfaqësuesve të Institucioneve bashkërenduese ishin të ftuar ne Kryeministri nga Ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes për të prezantuar një paketë e cila do i prezantohet Kryeministrit për 2018 si disa nga rekomandimet e para të marra në konsiderate nga kjo ministri për përmirësimin e klimës së Biznesit në Shqipëri.

Pjesëmarrësit u njohën jo vetëm me punën e kryer në trajtimin e ankesave por dhe me propozimet konkrete që Zyra e Ministres së Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes do të paraqesë në Qeveri.

 

Takimi me Drejtorin e Apelimit Tatimor

Më datë 22 Dhjetor 2017, Esmeralda Ballesha, Njësia Koordinuese e Forumit Kombëtar të Biznesit (NBF) realizoi një takim me zj. Mimoza Kalia, Drejtor e Apelimit Tatimor pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë

Fillimisht, Koordinatorja e NBF përshkroi aktivitetet që ka kryer Forumi gjatë këtyre katër viteve, prezantoi disa nga materialet e printuara te prodhuara që janë përdorur për ti ardhur në ndihmë biznesit si dhe i prezantoi Axhendën Kombëtare të Biznesit (NBA) dhe rekomandimi që i adresohej dhe Drejtorisë së Apelit.

Takimi me Drejtorin e Shërbimit të Tatimpaguesve (DPT)

Më datë 11 Dhjetor 2017, Esmeralda Ballesha, Njësia Koordinuese e Forumit Kombëtar të Biznesit (NBF),së bashku me Ramadan Sopoti nga Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike u takuan me z. Artur Papajani, Drejtor i Shërbimit të Tatimpaguesve pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimpaguesve (DPT).

Z. Papajani është një nga njohesit me të mirë të punës së NBF pasi që në rolin e tij të Avokatit të Tatimpaguesve ka mirëpritur dhe promovuar punën e realizuar nga Forumi. Gjatë takimit u diskutuan rekomandimet e NBA-së të cilat i drejtoheshim Drejtorisë së Pëgjithshme të Tatimeve

Takimi me Ekpertët e Këshillit të Investimeve (KI)

Më datë 12 Dhjetor 2017, Esmeralda Ballesha, Njësia Koordinuese e Forumit Kombëtar të Biznesit (NBF), së bashku me Ramadan Sopoti nga Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike u takuan me z. Elvis Zerva – Ekspert Ligjor dhe Ermelinda Xhaja – Eksperte Ekonomike pranë Këshillit të Investimeve (KI).

Me Këshillin e Investimeve Forumi ka një bashkëpunim afatgjatë që nga krijimi i KI ku shpesh çështjet e trajtuara nga të dy institucionet kanë qenë të ngjajshme por dhe rekomandimet. Gjatë takimi u diskuatuan rekomandimet e NBA-së, në lidhje me dialogun publik-privat

Foto Gallery

Zona e anëtarëve

Vizitor ne faqe

Merr te rejat

Të gjitha të drejtat e rezervuara @National Business Forum