| |
baner
Me datë 19 Prill u realizua takimi i parë advokues për rekomandimet e bëra nga NBF nëpërmjet NBA. Në këtë takim merrnin pjese njësia koordinuese e shoqëruar nga ACER dhe nga Tatimet në takim ishte prezent Nëndrejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve, Znj. Elisabeta Katiaj dhe Drejtori i Departamentit të Shërbimit të Tatimpaguesve Z. Artur Papajani.
Në takim u ndal kryesisht në problemet e ngritura për inspektimin tatimor dhe për informalitetin për pjesën që i takonte Drejtorisë së Përgjithshme të tatimeve.
Ashtu sikurse u përmend dhe në konference nga ana e tatimeve u përshëndetën gjetjet e forumit të cilat i vijnë në ndihmë dhe këtij institucioni për të përmirësuar performancën e vet.
Ndër të tjera për çështjen e inspektimit tatimor, u diskutua për sistemin e përzgjedhjes në bazë risku, i cili aktualisht është në raportin 70 me 30% qe u lihet në dorë Drejtorive Rajonale të bëjnë përzgjedhjen, por dhe këto janë në bazë të kritereve të analizës së riskut dhe ata bëjnë një listë me argumente analitike për përzgjedhjen që bëjnë në inspektime në terren. Gjithsesi në plan të Drejtorisë është që raporti të arrihet 90 me 10%, pasi ka nevojë gjithmonë për një input nga terreni.
Në lidhje me informimin e tatimpaguesve Tatimet do të kenë së shpejti nga një sportel fizik tek ADISA, e cila është një platformë e re shërbimesh administrative dhe do të jetë prezente në pjesën më të madhe të qyteteve ku do të jetë e mundur që tatimpaguesit të marrin informacione (http://www.adisa.gov.al/). Gjithashtu tani faqja zyrtare e DPT është më aktive se kurrë ku nëpërmjet livechat-it tatimpaguesit hedhin shqetësimet e tyre ose pyetje të ndryshme që mund të kenë, te njëjtën mundësi e kane dhe kontaktimit të qendrës së thirrjeve ku janë në dispozicion disa nga ekspertët më të mirë të sektorit të kontrollit të cilët i përgjigjen shqetësimeve që ngrihen.
Në lidhje me problemet e shkaktuara nga sistemi i 2015, nëndrejtoresha tha se ligji në zbatim nuk mund të ndryshojë asgjë, por biznesi ka të drejtën të apelojë vendimet e padrejta dhe në të gjitha rastet kërkesat e padrejta nga sistemi janë fshirë.
Në lidhje me nivelin e tatimoreve, tatimet kane filluar të realizojnë një set trajnimesh jo vetëm në nivel specialistësh por dhe në nivel drejtorie në lidhje me kualifikimin e mëtejshëm të tyre.
Në lidhje me informalitetin, tatimet nuk ndanin të njëjtin opinion përsa i përket inspektimit më shumë të bizneseve të vogla se atyre të mëdha, pasi publiku evidentonte të parat për shkak se ato ishin në terren, ndërkohë kontroll ka pasur dhe për subjektet e mëdha dhe disa prej tyre janë në hetim ekonomik, por të dhënat nuk bëhen publike për shkak të privatësisë së informacionit, pasi çështja kalon në prokurori. Për këtë arsye NBF propozoi të ketë më shumë transparencë nga Ministria e Financave për rastet që gjykohen të fajshme nga gjykatat në mënyrë që publiku të vihet në dijeni për kapjen dhe vënies para përgjegjësisë dhe të peshqve të mëdhenj.
Gjithashtu dhe ndarja e tatim fitimit për ta ishte diçka e vështirë të realizohet pasi ka pasur shumë kompani që janë fraksionuar për të përfituar uljen e tatimeve, për këtë arsye në këtë periudhë Drejtoria e Tatimeve është në ndjekje të atyre subjekteve që po tentojnë të abuzojnë. Ndërkohë çështja ndryshon në rastin e TVSH ku fraksionimi mund të ketë zbatim dhe të ndihmojë situatën.
Të gjitha të drejtat e rezervuara @National Business Forum