Beg_abc_Eng both non tarot ways of reading cards Limit my search to /r/femalefashionadviceuse the following search parameters to narrow your results:see the search faq for details.jolie casquette Fashion mags are relentless in suggesting that you need to constantly buy to update your wardrobe for current fashions and trends (understandably so, since it keeps the fashion industry going).veste militaire femme ralph lauren Fashion bloggers, by and large, talk a lot about new items they acquired and showcase brand new outfits all the time.gucci marseille The charity will keep you posted on upcoming events, many of which the celebrity may make an appearance at.mame joystick Travel to the event and arrive a day early.what happens when a teenager takes viagra Sometimes the charity is searching for volunteers to help out with the event.kamagra oral jelly effects Sydney Love Classic Golf Cross Body,Brown,One SizeProduct Description: Sydney Love is the perfect match between everyday practicality and head turning allure.kamagra oral jelly for sale Each bag is an expression of creativity with its vibrant colors and bold patterns, all taken from hand painted designs and imaginative collages.kamagra instructions The designer, Christine DeGennaro is based in Florence, Italy.games bet365 A pear shaped figure looks best in apparel that visually slims the lower half and enhances the top half.bovada net The most flattering tops include those with slim empire waists, boat necks, button down fronts or details and embellishments.bet vegas sports Stay away from tops that hit at the waist. Instead, all I ever seem to read in some forums, is 'how women can wear anything they want, and not be accused of being a "cross dresser", or how it was once frowned upon for women to be seen in public wearing trousers. Etc. It's not the ladies fault. Then, as the movie ends and Rose appears to die in her sleep, we are treated to a scene where Rose and Leo DiCaprio share a passionate kiss to the thunderous applause of everyone else who perished in the sinking. The most common interpretation of this scene is that Rose and Jack have been reunited in the afterlife. It makes sense, since that's really the only way to give a Hollywood happy ending to a film about the drowning deaths of hundreds of people.. Last night I went Black Friday shopping with my sister at a different distant mall. I was only able to go to macy and h and yet again I bought something from h that I was not even satisfied with. It just felt like a waste to go and not buy anything.. China Fashion (NYSE:XNY) shares appear attractively priced at 5 times my estimate of 2013 earnings and 32% of tangible book value (mostly cash). I recently received photos taken by an attendee at the company's bi annual sales fair and asked the CFO, Mr Chee Jiong Ng, to provide some background information on the pictures and the fair. Building on my previous article (China Fashion Store Visits Reveal Efficient Business Model and Long Term Opportunities), this interview gives additional insight into the company's business model and industry trends..
Takimi me Ministrinë e Financave
| |
baner
Më datë 21 Prill u realizua takimi i dytë advokues në lidhje me rekomandimet e paraqitura nga NBF përmes NBA-së. Takimi u realizua në Ministrinë e Financave dhe ishin pjesëmarrës, njësia koordinuese e NBF, Zj. Esmeralda Ballesha e shoqëruar nga një përfaqësues i ACER si dhe Drejtori i Përgjithshëm i Politikave Fiskale dhe Makroekonomike, Z. Nikolla Lera.
Në takim u diskutua në lidhje me sektorializimin e TVSH-së, përkatësisht atë të turizmit, bujqësisë dhe fasonëve. U përgëzua nisma e ndërmarrë rishtazi nga qeveria për uljen e normës së TVSH-së në 6%, për sektorin e turizmit. Për sa i përket uljes apo eliminimit të tatimit me normë TVSH-je 20% të nënkontraktorëve në industrinë e fasonëve, Z. Lera argumentoi që ishte e pamundur të bëhej pasi ishte një rekomandim i FMN-së dhe shkelte skemën e TVSH-së.
Përveç kësaj, ai argumentoi se ulja e TVSH-së për sektorin e bujqësisë është e pamundur të bëhet pasi që do të krijojë një "vrimë" në buxhetin e shtetit, i cili do të ketë nevojë më pas për një rritje të taksave. Gjithashtu, Z. Lera argumentoi se ulja e normës së TVSH-së për sektorin e bujqësisë nuk do kishte asnjë efekt tek fermerët e vegjël.
U diskutua gjerësisht në lidhje me çështjet e inspektimeve tatimore, përkatësisht për sistemin e përzgjedhjes në bazë risku. Thënë ndryshe sugjeroi Z. Lera, kontrollet varen vetëm nga profili i riskut që nxjerr sistemi dhe zë 70% të fondit të kohës. Pjesa e mbetur prej 30% u lihet në dorë Drejtorive Rajonale vetëm për kontrollet në rastet e mbylljeve të aktiviteteve apo rimbursimeve. Z. Lera vazhdoi arsyetimin duke shprehur se procedurat tatimore janë të qarta, por punonjësit tatimor janë të pakualifikuar dhe për këtë arsye kane filluar trajnimet e specialistëve, por dhe drejtorëve për kualifikime të mëtejshme. Një shqetësim kryesor mbetet procesi i rekrutimit të inspektimeve tatimore që vjen direkt nga Departamenti i Administratës Publike. Ky proces nuk zgjedh punonjësit më të përshtatshëm, të cilët shpesh nuk kanë kapacitetet e duhura profesionale.
Z. Lera u pajtua me rekomandimin e NBA në lidhje me zvogëlimin e pragut të TVSH-së nga 5 në 2 milionë. Çështja e apelimit u trajtua gjatë diskutimit. Z. Lera deklaroi se Departamenti i Ankesave, i cili ishte zhvendosur kohët e fundit nga DPT në Ministrinë e Financave, do të fillojë të funksionojë duke filluar nga maji dhe rreth 250 ankesa do të fillojnë të shqyrtohen për periudhën kur ky departament ishte jashtë funksionit.
Z. Lera sqaroi se Ministria e Financave synon që të bëjë sa më pak ndryshime të legjislacionit tatimor. Por për çdo ndryshim të bërë, tatimpaguesit informohen sa herë hyjnë tek llogaria e tyre e DPT-së, apo tek zyrat e informacionit të DPT dhe DRT. Gjithashtu, po ndërmerren nisma të reja, si sporteli fizik tek ADISA apo livechat, të gjitha këto me synim informimin e tatimpaguesve.
Drejtori i Përgjithshëm i Politikave Fiskale dhe Makroekonomike nuk ishte dakord me ndarjen e TVSH-së, dhe sugjeron që pragu i TVSH-së duhet të hiqet dhe çdo subjekt të përfshihet në TVSH. Gjithashtu, dhe ndarja e tatimit mbi fitimin nuk është ajo e duhura, pasi ka pasur shume kompani qe janë fraksionuar për të përfituar uljen e tatimeve.
Në lidhje me problemet e shkaktuara nga sistemi i 2015, drejtori deklaroi se ligji në zbatim nuk mund te ndryshojë gjë, por biznesi ka te drejtën të apelojë vendimet e padrejta dhe në te gjitha rastet kërkesat e padrejta nga sistemi janë fshire. Së fundmi Z. Lera deklaroi që Apeli Tatimor ka punësuar rreth 70% të stafit dhe ka filluar të jetë funksional. 
Të gjitha të drejtat e rezervuara @National Business Forum