| |
baner
Më datë 12 Dhjetor 2017, Esmeralda Ballesha, Njësia Koordinuese e Forumit Kombëtar të Biznesit (NBF), së bashku me Ramadan Sopoti nga Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike u takuan me z. Elvis Zerva – Ekspert Ligjor dhe Ermelinda Xhaja – Eksperte Ekonomike pranë Këshillit të Investimeve (KI).

Me Këshillin e Investimeve Forumi ka një bashkëpunim afatgjatë që nga krijimi i KI ku shpesh çështjet e trajtuara nga të dy institucionet kanë qenë të ngjajshme por dhe rekomandimet. Gjatë takimi u diskuatuan rekomandimet e NBA-së, në lidhje me dialogun publik-privat
Të gjitha të drejtat e rezervuara @National Business Forum