| |
baner
Më datë 22 Dhjetor 2017, Esmeralda Ballesha, Njësia Koordinuese e Forumit Kombëtar të Biznesit (NBF) realizoi një takim me zj. Mimoza Kalia, Drejtor e Apelimit Tatimor pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë

Fillimisht, Koordinatorja e NBF përshkroi aktivitetet që ka kryer Forumi gjatë këtyre katër viteve, prezantoi disa nga materialet e printuara te prodhuara që janë përdorur për ti ardhur në ndihmë biznesit si dhe i prezantoi Axhendën Kombëtare të Biznesit (NBA) dhe rekomandimi që i adresohej dhe Drejtorisë së Apelit.
Të gjitha të drejtat e rezervuara @National Business Forum