| |
baner
Më datë 27 Dhjetor 2017, Esmeralda Ballesha, Njësia Koordinuese e Forumit Kombëtar të Biznesit (NBF),së bashku me Zef Preci (ACER dhe anëtar i NBF), Bardhyl Balteza (ARA dhe anëtar i NBF), Vullnet Haka (ACA dhe anëtar i NBF), përfaqësues PBWA, aktorët kryesorë në fushën e sipërmarrjes në Shqipëri dhe përfaqësuesve të Institucioneve bashkërenduese ishin të ftuar ne Kryeministri nga Ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes për të prezantuar një paketë e cila do i prezantohet Kryeministrit për 2018 si disa nga rekomandimet e para të marra në konsiderate nga kjo ministri për përmirësimin e klimës së Biznesit në Shqipëri.

Pjesëmarrësit u njohën jo vetëm me punën e kryer në trajtimin e ankesave por dhe me propozimet konkrete që Zyra e Ministres së Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes do të paraqesë në Qeveri.

Capture Capture1
Të gjitha të drejtat e rezervuara @National Business Forum