Beg_abc_Eng both non tarot ways of reading cards Limit my search to /r/femalefashionadviceuse the following search parameters to narrow your results:see the search faq for details.jolie casquette Fashion mags are relentless in suggesting that you need to constantly buy to update your wardrobe for current fashions and trends (understandably so, since it keeps the fashion industry going).veste militaire femme ralph lauren Fashion bloggers, by and large, talk a lot about new items they acquired and showcase brand new outfits all the time.gucci marseille The charity will keep you posted on upcoming events, many of which the celebrity may make an appearance at.mame joystick Travel to the event and arrive a day early.what happens when a teenager takes viagra Sometimes the charity is searching for volunteers to help out with the event.kamagra oral jelly effects Sydney Love Classic Golf Cross Body,Brown,One SizeProduct Description: Sydney Love is the perfect match between everyday practicality and head turning allure.kamagra oral jelly for sale Each bag is an expression of creativity with its vibrant colors and bold patterns, all taken from hand painted designs and imaginative collages.kamagra instructions The designer, Christine DeGennaro is based in Florence, Italy.games bet365 A pear shaped figure looks best in apparel that visually slims the lower half and enhances the top half.bovada net The most flattering tops include those with slim empire waists, boat necks, button down fronts or details and embellishments.bet vegas sports Stay away from tops that hit at the waist. Instead, all I ever seem to read in some forums, is 'how women can wear anything they want, and not be accused of being a "cross dresser", or how it was once frowned upon for women to be seen in public wearing trousers. Etc. It's not the ladies fault. Then, as the movie ends and Rose appears to die in her sleep, we are treated to a scene where Rose and Leo DiCaprio share a passionate kiss to the thunderous applause of everyone else who perished in the sinking. The most common interpretation of this scene is that Rose and Jack have been reunited in the afterlife. It makes sense, since that's really the only way to give a Hollywood happy ending to a film about the drowning deaths of hundreds of people.. Last night I went Black Friday shopping with my sister at a different distant mall. I was only able to go to macy and h and yet again I bought something from h that I was not even satisfied with. It just felt like a waste to go and not buy anything.. China Fashion (NYSE:XNY) shares appear attractively priced at 5 times my estimate of 2013 earnings and 32% of tangible book value (mostly cash). I recently received photos taken by an attendee at the company's bi annual sales fair and asked the CFO, Mr Chee Jiong Ng, to provide some background information on the pictures and the fair. Building on my previous article (China Fashion Store Visits Reveal Efficient Business Model and Long Term Opportunities), this interview gives additional insight into the company's business model and industry trends..
Anetaret
| |
baner
Forumi Kombëtar i Biznesit ka dy kategori anëtarësh:

ANËTARËT 

Anëtarët themelues janë të gjithë ata anëtarë te cilët kanë nënshkruar “Memorandumin e Anëtarësisë” më 22 Nëntor 2013 dhe që kanë rënë dakord të punojnë së bashku për të arritur qëllime të përbashkëta.
Forumi Kombëtar i Biznesit ka në total 9 anëtar themelues, të listuar si më poshtë:


Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike (ACER)
Drejtori Ekzekutiv: Dr. Zef Preci
ACER është organizata e pare e pavarur, jofitimprurëse, joqeveritare shqiptare, e cila i dedikohet përshpejtimit të tranzicionit socio-ekonomik shqiptar dhe zhvillimit. Eksperienca e pasur e Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike nëpërmjet evolucionit të Shqipërisë që prej 1992, ka formuar sot personalitetin e saj institucional, një institut të vërtetë me politikë ndërdisiplinore publike, me një reputacion të qëndrueshëm për të dhënat e saj kërkimore të besueshme dhe analizat e pavarura dhe profesionale mbi aspektet kryesore të tranzicionit shqiptar drejt demokracisë dhe ekonomisë së tregut.
Kontakt:
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +355 42 27 46 03
Adresa: Rr. Ismail Qemali, Pall. 1, Kati 3, Ap. 6, Tiranë, Shqipëri
Website: www.acer.org.al

Dhoma Shqiptare e Fasonit (FCA)
Kryetar: Gjergj Gjika
Dhoma Shqiptare e Fasonit (FCA) i dedikohet përmirësimit te pozicionimit të sektorit të fasonit brënda dhe jashtë Shqipërisë. Ajo synon të inkurajojë përmirësime në legjislacion, për sektorin e fasonit dhe të nxisë marrëdhënie të qëndrueshme tek tregjet Europiane dhe të mbështesë bashkëpunime kërkimore me partnerë të huaj dhe vendas.
Kontakt:
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
             This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel:       +355 42 23 80 84
Adresa:  Rr. Ismail Qemali, Pall. 34/1, Ap. 2/3, Tiranë, Shqipëri.
Website: www.albania-textile.com

Dhoma Shqiptare e Tregtisë Ndërkombëtare dhe Zhvillimit (ACITAD)
Kryetar i Këshillit Ekzekutues: Blenard Dymishi
Dhoma Shqiptare e Tregtisë Ndërkombëtare dhe Zhvillimit (ACITAD) u themelua në Tiranë në Shkurt 2012, duke synuar krijimin e elitës shqiptare të biznesit dhe forcimin e marrëdhënieve ndërmjet botës së biznesit dhe shoqërisë dhe vlerave të saj. Vizioni i shoqatës do të jetë ekoja e biznesmenëve dhe sipërmarrësve brenda dhe jashtë Shqipërisë, si edhe prezantimin e tyre me dinjitet në mbarë botën.
Kontakt:
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +355 4 23 91 999
Adresa: Rr. Ismail Qemali, Samos Tower, Kati 7, Ap. 36, Tiranë, Shqipëri
Website: www.acitad.org

Shoqata e Ndërtuesve të Shqipërisë
Kryetar: Maks Muci
Shoqata Shqiptare e Ndërtimit (ACA) synon të mbrojë dhe përfaqësojë interesat dhe të drejtat e kompanive të ndërtimit, kompanive të prodhimit të materialeve të ndërtimit, kompanive të instalimit në fushën e ndërtimit, kompani dizajni, personave juridikë dhe mbrojtjes së mjedisit urban. Ajo promovon zhvillimin e ndërtesave, teknikave moderne dhe inovative dhe teknologjive të ndërtimit dhe prodhimin e materialeve të ndërtimit.
Kontakt:
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel:  +355 4 22 69 957
Adresa: Blvd. “Zhan D’Ark”, Kulla II, Tiranë, Shqipëri
Website: 


Shoqata Shqiptare e Riciklimit (ARA)
President: Bardhyl Balteza
Shoqata Shqiptare e Riciklimit (ARA) përfaqëson sektorin e riciklimit të mbetjeve bimore në Shqipëri. Shoqata synon të mbrojë të drejtat e ricikluesve. Përveç kësaj, ajo punon për të përmirësuar sektorin e mbetjeve në Shqipëri.
Kontakt:
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Website
www.ara.org.al This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
">


Shoqata e Konvertuesve të Plastikës së Shqipërisë (APKA)
President: Vullnet Haka
Shoqata e Konvertuesve të Plastikës së Shqipërisë (APKA) përfaqëson  sektorin më të madh dhe më të rëndësishëm të industrisë plastike në Shqipëri. Krijuar në dhjetor 2014, me qëllim përfaqësimin e interesave të konvertuesve të plastikës në vendin tonë dhe industrisë përpunuese e prodhuese në Shqipëri.
Kontakt: 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website
www.apka.al


Shoqata Shqiptare e Turizmit (ATA)
President: Enver Mehmeti
Shoqata Shqiptare e Turizmit (ATA) u themelua në Prill 2008 nga “Asambleja e përgjithshme e përfaqësuesve të bizneseve të turizmit”. Bazuar në konceptin e sektorëve bazë, anëtarët e plotë të shoqatës janë bizneset që i përkasin sektorit të akomodimit, sektorit të restaurimit dhe sektorit të organizatorëve të udhëtimeve (operatorët turistik, agjentët e udhetimit, kompanitë e transportit).
Kontakt:
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +355 4 2400433
Adresa: Rr. Andon Zako Çajupi, Pallati 10 katësh “4 Bimo”, Kati 7, Ap. 51, Tiranë, Shqipëri
Website: www.ata.org.al

Dhoma e Tregtisë dhe Industria e Tiranës (CCI)

Kryetar: Nikolin Jaka
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë (CCI) është Dhoma kryesore e Tregtisë në Shqipëri dhe përfaqësuesja legjitime e interesave të biznesit në Tiranë. CCI është institucioni kryesor i cili përfaqëson bizneset, me synimin për të lobuar, shërbyer dhe mbrojtur të drejtat e bizneseve, si edhe me synimin për të rritur mundësitë e biznesit dhe mundësitë e investimit të huaj në Shqipëri nga një rrjet botëror.
Kontakt:
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel:        +355 4 22 42 432
Adresa: Rr. “Kavajës”, Nr. 6, Tiranë, Shqipëri.
Website: www.cci.al

Shoqata e Grave Profesioniste Afarise e Zejtare të Shqipërisë (SHGPAZ)
Drejtor Ekzekutiv: Flutura Xhabija
Shoqata e Grave Profesioniste Afarise e Zejtare të Shqipërisë, u themelua në 17 Korrik të vitit 1992, si një shoqatë e cila përfaqësontë grupin e grave që e konsideronin biznesin e tyre si një pjesë të emancipimit, kulturës ekonomike dhe humanitare. Shoqata siguron asistencë dhe trajnime në manaxhim, pjesëmarrje në panairet tregtare brenda dhe jashtë vendit, gjetja e partnerëve në botë, publikimin në Newsletter mujor etj.
Kontakt:
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
              This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:      +355 4 223 5726 
Adresa: Bogdani strt, Pall 10 katesh "4 Bimo"Kati 7, Ap. 51, Tirana, Albania
Website: www.shgpaz.alPARTNERËT
Partnerët e Forumit janë të gjithë ato Shoqata Biznesi ose Dhoma Tregtie të cilat nuk kanë nënshkruar “Memorandumin e Anëtarësisë”. Partnerët nuk kanë të njëjtat të drejta dhe përgjegjësi si anëtarët e Forumit, por mund të bashkëpunojnë me të për çështje të përbashkëta. Forumi Kombëtar i Biznesit ka dy partnerë, të listuar si më poshtë:

Dhoma Amerikane e Tregtisë (AMCHAM)
Drejtori Ekzekutiv:Lorenc Gjoni
Dhoma Amerikane e Tregtisë (AMCHAM) në Shqipëri është zëri i Shteteve të Bashkuara dhe interesave të bizneseve shqiptare në Shqipëri dhe punon për nxitjen e zhvillimit ekonomik, një importim më efektiv, për një rritje të politikave mbështetëse mbi eksportin dhe për një infrastrukturë më të mirë të biznesit. AmCham është një vend ku Shtetet e Bashkuara dhe bizneset shqiptare mund të lidhen, të kërkojnë për partnerë biznesi dhe të sigurojnë informacion mbi mundësitë specifike të bizneseve.
Kontakt:
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel:       +355 4 22 59 779
Adresa: Rr. Dëshmorët e 4 Shkurtit, Sky Tower, Kati 11, Ap. 3, Tiranë, Shqipëri
Website: www.amcham.com.al

Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB)
Kryetar: Seyhan Pencabligil
Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), e krijuar fillimisht si Klubi i Bankierëve Shqiptarë (në Mars 1999), është tani zëri i unifikuar i industrisë bankare në Shqipëri me 16 banka tregtare. AAB synon prezantimin sa më të mire dhe përmirësimin e shërbimeve bankare dhe financiare të bankave anëtare, duke rritur potencialin e burimeve të tyre njerëzore dhe duke e bërë sistemin bankar në Shqipëri më të suksesshëm.
Kontakt:
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +355 4 22 80 371/2
Adresa: Rr. “Ibrahim Rrugova”, Sky Tower 9/3, Tiranë, Shqipëri
Website: www.aab.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara @National Business Forum