| |
baner

BOOKLET ''PSE TE FORMALIZOHEMI?''
Forumi Kombëtar i Biznesit (NBF) ka përgatitur një broshurë mbi informalitetin në Shqipëri. Broshura, e titulluar ‘
’Pse të formalizohemi?’’,
 është realizuar me inputet e anëtarëve të Forumit dhe Avokatit të Tatimpaguesve dhe prezanton risqet e të qenurit informal, duke theksuar avantazhet e formalizimit. Versionin e plotë mund ta gjeni duke klikuar në linkun me poshte.
Download: Pse te formalizohemi?

STUDIMI I NBF: KËNDVËSHTRIMI I FORUMIT KOMBËTAR TË BIZNESIT (NBF) MBI ÇËSHTJEN E INFORMALITETIT NË SHQIPËRI
Më 14 dhjetor 2015, Forumi Kombëtar i Biznesit (NBF) organizoi një aktivitet, i cili mblodhi së bashku shoqatat shqiptare të biznesit, dhomat e tregtisë, përfaqësues të bizneseve dhe të medias dhe zyrtarë të nivelit të lartë. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e Hotel Tirana International. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte prezantimi i gjetjeve të studimit, që NBF ka zhvilluar me 400 biznese dhe për të dhënë rekomandimet për uljen e nivelit të informalitetit dhe përmirësimin e klimës së biznesit në Shqipëri. Pjesëmarrësit diskutuan në lidhje me rishikimin e nivelit të taksave, duke rritur transparencën e administratës tatimore dhe kapacitetet e administratës tatimore. Studimin e plote e gjeni ne linkun me poshte:
Download: DOKUMENT POLITIKASH: KËNDVËSHTRIMI I FORUMIT KOMBËTAR TË BIZNESIT MBI ÇËSHTJEN E INFORMALITETIT NË SHQIPËRI


POSITION PAPER: PROBLEMATIKAT E ZBATIMIT TË KONTROLLIT TATIMOR TEK BIZNESET PRIVATE NË SHQIPËRI

Forumi Kombëtar i Biznesit, mbas konsultimeve të vazhdueshme me komunitetin e biznesit, arrit në përfundimin se kontrolli tatimor ishte kthyer një çështje problematike nga të gjithë. Për këtë arsye, Forumi vendosi që të studionte kontrollin tatimor, në mënyrë identifikimin e problematikave si në legjislacion ashtu edhe në zbatim dhe për të hartuar një set rekomandimesh për përmirësimin e situatës. Në linkun e mëposhtëm jepet edhe ''position paper'' i realizuar nga Forumi.
Download: Position Paper: Problematikat e zbatimit të kontrollit tatimor tek Bizneset Private në Shqipëri pdf


LIBËR UDHËZUES: KUR TË VIJNË INSPEKTORËT TATIMOR...

Pas krijimit të “position paper” mbi kontrollin tatimor, Forumi Kombëtar i Biznesit vendosi të përgatisë një libër udhëzues mbi kontrollin tatimor për të ndihmuar bizneset të kuptojnë se si të menaxhojnë procesin e një kontrolli tatimor.
Download: Libër udhëzues: Kur vijnë inspektorët tatimor…pdf

Të gjitha të drejtat e rezervuara @National Business Forum