| |
baner
The NBF will develop a study on informality
On 27of February, 2015 the National Business Forum (NBF), representing 11 leading Albanian Business Associations and Chambers of commerce, organized t…

Read more...

NBF Strategy Review Workshop
On 18 of December, 2014 the National Business Forum, representing 11 leading Albanian business associations and chambers of commerce,organized the NBF Strategy Review Workshop, with support of CIPE. This workshop aimed at reviewing the strategy so far …

Read more...

On 12 of December, Ms. Esmeralda Ballesha (Albanian Food Industry), the Coordination Unit of NBF and Mr. Zak Topuzi (Tourism Association), a member of the Forum, had a media discussion aiming at presenting the network and the work done so far, with regard to the business climate in Albania. Ms. Ballesha and Mr. Topuzi,…

Read more...

The Coordination Unit presented the NBF and the study on tax inspection
On 22 of December, the Coordination Unit of NBF participated in an event which aimed at discussing about the local authority, as the main promoter…

Read more...

Më 23 tetor, 2014 Forumi Kombëtar i Biznesit në Shqipëri zhvilloi një takim me Drejtorin e Departamentit te Apelimit Tatimor, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve Z. Flamur Lalo, për të diskutuar gjetjet kryesore dhe rekomandimet e studimit mbi kontrollin tatimor, i zhvilluar nga Forumi,…

Read more...

All rights reserved @National Business Forum