| |
baner
Lidershipi i Forumit Kombëtar të Biznesit

                    Forumi Kombëtar i Biznesit ka një nga Njësia Koordinuese e cila menaxhon aktivitetet në emër të Forumit. Njësia Koordinuese është marrë përsipër nga anëtarët mbi baza vullnetare me një sistem rotacioni.

Njësia Koordinuese

Nga Nëntori i viti 2015, Njësia Koordinuese e Forumit drejtohet nga Dhoma e Fasonistëve të Shqipërisë

2d
 
All rights reserved @National Business Forum